КРЪСТЬО ХАДЖИИВАНОВ

   

Биография
Инициативен комитет
Отзиви и публикации
Отзиви
Публикации
Писма
Посвещения
Творчество
Детско творчество
Юношеско и младежко
Непубликувани стихове
Орлови песни за свободата
Кой е виновен? (роман)
Галерия
 

Материалите за изготвянето на сайта са предоставени от Иван Хаджииванов - брат на Кръстьо и със съдействието на Илия Даскалов, Кирил Ваклинов и фирма Ви Ай Би Ес България.

orlovipesni@abv.bg

Някои публикации за Кръстьо Хаджииванов (25.XII. 1929 г. - 27. VI. 1952 г.)

Данни от брата Иван Хаджииванов

Не са ми известни никакви публикации приживе на поета, въпреки че е познавал редактори и е съдействал за разпространението на опозиционни вестници до 1948 г. , въпреки че зная и помня за това, че сам Кръстьо е декламирал, че се пееха в песен негови творби и рецитирани от приятели като Ив. Димитров, Чапкънов, Златков и много други на събрания сред младежите.

 1. Зная за публикации в паметни листове от братя Златкови и други в Нова Зеландия, от кръга на Кр. Енчев в Австралия  по данни от Атанас Мечкаров, с когото Енчев споделил, че до 1970 г., когато се считал за българин, писал за брат ми, че е “вторият български Ботев”, а след това, че е “ македонският Ботев”. Разполагах с публикация от “Македонска трибуна” ( нямам я под ръка).  В писмо Златко Златков споменава за публикация във в-к “На път”, издаван в Париж. В архивите им може да се открият!
 2. За пръв път в България след 1952 г. до 1990 г.
  - във в-к “Звезда” на ОкК на БКП- Кюстендил публикувах стихотворението “Не цъфвай дрен” под псевдоним КАБИБ – инициалите на петимата братя и придружено с назидателен коментар, че липсва необходимият социалистически оптимизъм! Трябва да се потърси, мисля, че бе пролетта!
 3. Пак през 1965 г. (пролетта) на Студентски фестивал в Дупница (тогава Станке Димитров) представих като своя поема откъси от поемата на Кръстьо “Песен за живота и човека”, която спечели първа награда. В журито бяха Боян Кастелов и Васил Пернишки – преподаватели, а Боян бе и партиен секретар.
 4. В момента имам под ръка – по случай 31 години от убийството на Кръстьо - биографичен и творчески очерк от в-к “Народна воля” ( в страници за Кръстьо) бр. 3 1983 г, издаден в Лондон с автор Ч. Ерисон и две посветени на Кръстьо стихотворения.
 5. В началото на 1990 г. получих от Австралия на пишеща машина (кирилица) **** стиховете на Кръстьо, които с активисти на “Нежната революция” в Братислава издадохме като брошура “Стихотворения и поеми”. Прочитайки я, проф. Павол  Балгави възкликна: “Ето я нашите лозунги в стиховете на Кръстьо, та той е  идеолог на нашата “Нежна революция?!”
 6. В-к “Пиринско дело” 27.IX. 1990 г. стр. 4 “Горчивите рани на поета”.
 7. В-к “Справедливост” ( притурка към в. Литературен форум) бр. 2 1990 г. октомври, стр. 4 “Безумецът”
 8. В-к “Досие” ( от в-к Литературен форум) м. май 1991 г. “Мамо, за нас няма живот” стр. 3.
 9. В-к “Македония” 14-21 август 1992 г,  бр. 32(91) редактор Луко Захариев “Против робството” стр. 4-5.
 10. “Литературен форум” бр. 21, 4-10. VI. 1997 г. стр. 4 “Златото”.
 11. “Vivat Academia”, юни 1996 г. бр. 8 “Той е прототипът от “Магарешката пътека”, “Ботев” и “Такава трябва да е свободата”.
 12. В-к “Пиринско дело” 1991 г. “Надгробно видение”
 13.  В-к “Македония” бр. 36, 30 юли 1997 г. стр. 7 - статия “Поет на националния дух и общочовешкия хуманизъм” – по повод фалшификациите на Славе Македонски и други идеолози, придружена с подписка от близките и родственици, приятели и почитатели.
 14. В-к “Параграф 13” бр. 4, ноември 1990 г. стр. 4 “Детето – поет, младежът – пророк”, “Убийците” и “Не цъфвай  дрен”.
 15. “Литературен вестник”- седмично издание на в-к. “Демокрация”, бр.. 34, година I, 30 септември 1991 г. стр.4 “Червени убийци, къде е брат ни или неговият гроб”, “Надгробно видение” (откъс).
 16. В-к “Пиринско дело” бр. 67(7954) 1 май 1991 г. “Със вярата, че идва пролетта” – “Зюмбюл”, “Пролет”.
 17. В-к “Анти” 4-10 август 1995 г. стр. 9 ”Да убиеш  поет”.
 18. В-к “Свободна мисъл” юли 1995 г. бр. 7, стр. 7 “Едно паметно тържество” – Славейко Павлов.
 19. В-к “Струма” 6 юли 1997 г, стр 6 “Еделвайс на кръста” излезе 45 години след смъртта на македонския  Ботев”.
 20. В-к “Пирин news – 28.XII. 1995 г. бр. 130 “Поезията на Кръстьо Хаджииванов – бич за тотталитаризма”, “Българийо”,  “Нова година”.
 21. В-к  “Струма” 17 март 1997 г стр. 6 “Убит поет от Капатово, обявен за новия Ботев”.
 22. В-к “Свободна мисъл” август 1998 г. бр. 8 стр. 7 “Цветя и песни за поета бунтовник” от Славейко Павлов.
 23. В-к “Прелом” бр. 26 (306) 1.VIII. 1997 г. “Кръстьо Хаджииванов”,  “Без покой”, “Свободно що живее”.
 24. Списание” Читалище” 7-9 1999 г. стр. 23 “70 години от рождението на Кръстьо Хаджииванов” от Илия Балджиев, “Есенна тъга”.
 25. Алманах “Струма” 2/ 1999 г.  стр. 8 “Сатурнови дупки” в памет на Кръстьо Хаджииванов” от  Венцеслав Пейков
 26. В-к “Неделник” юни 13-19 1997 г, бр. 24 “Морал аз диря, диря красота”, “ Сибир”
 27. Списание “Читалище” 9-10 1997 г. стр. 17 “Сълзите на еделвайса”.
 28. Алманах “Струма”, кн. 1 1999 г. стр. 11-15  Георги Цанков “Певец на волността”.
 29. В-к “Вяра” 29 септември 2004 г. бр. 230 стр. 8 “Кръстьо Хаджииванов – кръстоносецът на нежната революция”
 30. В-к “Неделник”  1-7 ноември 2004 г  стр. 22 “Шествието по света на хуманистичния дух на поезията на Кръстьо Хаджииванов”
 31. В-к “Luceaforul Bulgar” (Българска зорница) – Букурещ. 1999 г. Кръстьо Хаджииванов “ Песен за човека и живота” – начало!
 32. В-к  “Неделник” – 29 април- 5 май 2001 г стр. 23 “Сърцето на поета пред олтара на свободата”. 
 33. В-к “Прелом” бр. 41, 2.XI. 1999 г. “Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”.
 34. В-к ‘Македония” бр. 34, 30 август 1994 г.  стр. 12 “Случайно ли тези хора са тук?”
 35. Literarny (Dvoj)tyzdennik 25 augusto 2004 стр. 13 “Zatva myslienkovich vybojov – Krsto Chadziivanov – Plamene laasky k slobode (AKS stigmy 2003)
 36. “Про - Анти” бр. 43, 27 октомври – 3 ноември “Той беше обаятелна личност”  от Благой Варсамов по спомени на Иван Г. Смилков.
 37. “Про - Анти” бр. 38, 23-29 септември 2005 г “Реквием за Кръстьо Хаджииванов “ от Благой Варсамов.
 38. Списание “ Casopis Fakty” бр. 33, стр. 37, 16 augusta  2000 г. “Vsetci sme bratia srovnakymi Srdcami – Olga Markova
 39.  Списание “Casopis Extra plus” jul 2004  “ Spomienka na “jezisa” – “ Sibir” Krsto Chadziivanova” Julia Sellersova.
 40. Вестник (noviny) “Vecernik”   14 юни 2004 г, стр 15 - 18 “Krsto Chadziivanov skakal 10 metrov”.
 41. В-к. “Македония” 13 септември 1991 г. “Незнайни са палачите и на този поет”
 42. В-к “Пиринско дело” 1991 г.  Откъс от “Надгробно видение”.
 43. В-к (noviny) “Bojovnik” 19.VI.. 2003 г. стр. 1 – снимка от честването на Ботев, ботевци и Кръстьо Хаджииванов
 44.  “Bojovnik”  12. IX. 2002 г. стр. 12 ***  “Basnik a revolucioner K. Chadziivanov”
 45. В-к (noviny) “Mosty” ( Bratislava- Praha- Krakov – Budapest) – вестник за  страните от Вишеградската четворка Унгария, Словакия, Чехия и Полша бр. 29 от 16.VII. 2002 г. под редакцията на маг. М. Хатала материалът е озаглавен:
  “Aj moy brat staval mosty” (“И моят брат правеше мостове”)  Ivan Chadziivanov- Bratislava.
 46. 46. В-к  Literatura   - представяне на стихосбирката “Възкръснали  песни” . “Vzkriesene piesne” са превод на Кръстьовото “И този ден” от поета на Игор Хохел (Igor Hochel).
 47. В-к “Novy Den” (“Нов ден”) – “Basnik  Slobody” (“Поетът на свободата”).

  Забележка:
  Последните материали и други имах запазени, изчезнаха  с част от    архива от едно общежитие, когато ги бях оставил 2004 г на съхранение, тъй като не можах да си донеса в България целия багаж.
 48. Също така и във вестниците  “Novy cas”, “SME” и още един.
 49. В-к “Свободна мисъл”, юли 1998 г. – първата реч на  вицепрезидента Тодор Кавалджиев изнесена на 27.VI. 1998 г. пред мемориала на Кръстьо.
 50. Изборник “Зорница в сърцата”, 1999 г.  съставен от  поета Траян Колев, издателство “Лотос- Траян Колев”, където между 25-те най-големи поети на България от IX до XX век в включен и Кръстьо Хаджииванов.
 51. “Звезда Вечерница”  2000 г. – съставител Георги Драмбозов, където между най-големите поети на  България е включен и Кръстьо по случай 70-годишния юбилей с “ Есенна тъга” и извадки от писаното за Кръстьо на поета Илия Балджиев и Тодор Кавалджиев, записи от София-прес от 15.XII. 1999 г.
 52.  В-к. “ Анти” от 26 юли 1996 г. Възпоменание от СР, СДС, ВМРО, Народен съюз”
 53. В-к  “Земеделско знаме” бр. 10 (1859) от 9.III. 20006 г. – “Орлови песни за свободата”  от. М. Бебова с 4  стихотворения от Кръстьо.
 54. Новият “ПУЛС” – 2006 г, бр. 15-16, стр. 13 “Да си спомним” от Евтим Евтимов.
 55.  В-к “Струма” – 2006 г, 22 май – “Фондация “Спартак” учреди награда на името на Кръстьо Хаджииванов” – статия от Лидия Манева
 56. В-к “Вяра”  2005 г, бр? стр. 24 “Петричкият Ботев написал девиза на ЕС” от Станислав Христов.
 57. В-к “Струма” от  22 март 2007 г , стр. 8 “Работим по модел от САЩ” от председателя на фондация “Спартак” Андон Андонов с портрет и стихотворение на Кръстьо Хаджииванов.
 58. В-к “Вяра” от 26 юни**** 2007 г.  стр. 7. “Почетоха убит поет край паметника му в Петричко” от Станислав Христов
 59. В-к “Демокрация” от 2 септември 2006 г.  бр. 37 стр. 20 “Романтиката на бунтаря и Държавна сигурност”.
 60. В-к “Свободна мисъл” бр. 8 август 2006 г.  стр. 5 “Пари и власт” от Александър Наков и откъс от поемата на Кръстьо
 61. В-к “Вяра” от 30 юни 2008 г. стр. 5 “Възпоменание за убит поет” със снимка на Тодор Кавалджиев и Боян Ботьов.
 62. “Обич за Кръстьо” – Николай Алексиев, 2006 г.
 63. “Блясъкът на светлината” – Траян Колев – 2006 г.
 64. “Вик в тъмнината” – Росица Зиновиева – 1998 г.
 65. “WITHOUT BORDERS, NEW WORLD” – 2008 г., Австралия

Изтегли в .doc Изтегли в .pdf

   
BLGdesign.com